Ngắm quần đảo Trường Sa trên lịch xuân Kỷ Hợi

Trường Sa trong trái tim tôi, bộ lịch đầu tiên thể hiện khá chi tiết, toàn cảnh Trường Sa, từ những hình ảnh đẹp nhất về các điểm đảo, nhà giàn đến nội dung về các điểm đảo cũng được chuyển tải súc tích, dễ tiếp cận.

Trường Sa trong trái tim tôi, bộ lịch đầu tiên thể hiện khá chi tiết, toàn cảnh Trường Sa, từ những hình ảnh đẹp nhất về các điểm đảo, nhà giàn đến nội dung về các điểm đảo cũng được chuyển tải súc tích, dễ tiếp cận. Bộ lịch block 53 tuần Trường Sa trong trái tim tôi do NXB Tổng hợp TP.HCM và Công ty Lịch Xuân Phương Nam thực hiện, vừa ra mắt công chúng vào 17.10.

 /><noscript><img width=https://thanhnien.vn/anh-thac-ban-gioc-chinh-phuc-viet-nam-nhin-tu-tren-cao-post873532.html